Council tax in Spain (IBI): A Guide to the Spanish Property Tax

Kommunalskatt i Spanien

Den årliga kommunala skatten (IBI skatt) måste du betala som fastighetsägare i Spanien.

Vad är I.B.I?

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (kallad IBI skatt i Spanien och även känd som SUMA skatt i Alicante provinsen.) är en årlig kommunal fastighetsskatt i Spanien som betalas till det lokala kommunalkontoret där fastigheten är belägen.

Denna skatt är till för att täcka kostnader för underhåll av kommunala anläggningar och infrastruktur. Den är separat från sophämtning (eftersom sophämtning är en tjänst, inte en skatt) och från den gemensamma avgiften för underhåll av gemensamma områden så som pool, gemensamma grönområden etc.

Eftersom det är en kommunal skatt varierar beloppet från år till år. Det är baserat på lantmäteriets taxeringsvärde och det tas även hänsyn till om den är belägen i stad eller på landsbygd, typ och storlek på fastigheten etc.

Relaterade inlägg: Hur man köper en fastighet i Spanien och undviker vanliga fallgropar.

Vem måste betala I.B.I. skatt?

Denna skatt måste alla som äger en fastighet i Spanien betala, resident så väl som icke resident.

När betalas den?

Denna fastighetsskatt betalas en gång om året. Betalningsperioden varierar mellan kommunerna så det rekommenderas att kontakta det lokala kommunalkontoret där fastigheten är belägen.

Räkningen på IBI skatten skickat till ägarens adress i Spanien, inte utomlands. Om man inte får någon räkning är man ändå som ägare ansvarig för att skatten blir inbetald inom den utsatta betalningsperioden.

Hur betalas den?

Betalningen kan göras hos banken och om man inte har möjlighet att befinna sig i Spanien under betalningsperioden kan det ordnas med autogiro hos det lokala skattekontoret (SUMA skattekontor i Alicante provinsen) så att IBI skatten kan bli betald varje år från bankkontot via autogiro.

Suma kontoret erbjuder även möjligheten att betala IBI skatten online via deras hemsida www.suma.es

Om du inte vet hur din situation är med kommunalskatten, rekommenderar vi att du besöker ditt lokala skattekontor, med en kopia på din lagfart, ditt NIE och pass och tidigare räkning på kommunalskatten (om du haft en) och fråga efter ditt kvitto/räkning på fastighetsskatten.

Vad händer om inte IBI skatten inte betalas in i tid?

Betalningar gjorda efter betalningsperiodens slut är bundna till straffräntor mellan 5-20% för sen betalning.

Om fastighetsskatten inte alls betalas leder det till indrivning, i första hand från ägarens bankkonto men kan även leda till indrivning och förlust av fastigheten.

Hur registrerar man sig för att betala IBI skatt?

För nya ägare av en fastighet behöver man lämna in en kopia av lagfarten (Escritura), senaste IBI skatten på fastigheten (om där finns någon) och kopia på NIE och pass, till det lokala skattekontoret.

VIKTIG ANMÄRKNING: Köpare av ett begagnat objekt måste säkerställa att IBI skatten är betald av tidigare ägare fram till övertagandet hos Notarius Publicus, för att undvika att köpa en fastighet som har kommunala skatteskulder.

Om du har några frågor vad gäller IBI skatten så kan vi hjälpa dig. Vårt team står till ert förfogande. Kontakta oss via email på info@oremfi-by-aserpro.com, på telefon på (0034) 9665717175 eller via formulär online.

3.7/5 - (3 votes)
Rulla till toppen