How to Buy a Property in Spain: Costs and Common Pitfalls.

Köpa hus i Spanien: Tänk på det här först

Hur man köper en fastighet i Spanien och undviker vanliga fallgropar. Om ni tänker att köppa lägenhet i Spanien, här ger vi erbjuda på de vanligaste information.

Regler att köpa lägenhet i Spanien: Vi rekommenderar att du läser reglerna vi anger för att njuta av köpprocessen och håll problemen borta från dig.

Tips att köpa lägenhet i Spanien: Att köpa en fastighet utomlands är ett sådant viktigt beslut, en dröm för många människor som vill spendera sin perfekta semester eller nya liv i Spanien. Det kan bli komplicerat ibland eftersom lagarna kan var liknande men inte samma som i ditt hemland, men med rätt professionell hjälp från denna sektor, blir köpprocessen lätt och säker.

Relaterade inlägg: Är det ett bra tillfälle att köpa en fastighet i Spanien nu? [Uppdatering Covid]

VILKA ÄR DE MEST VANLIGA FALLGROPARNA VID ETT KÖP AV EN FASTIGHET I SPANIEN?

 • Att inte välja rätt belägenhet utefter dina behov: gör en lista över din krav och gör efterfrågningar om området för att försäkra dig om att det passar in med vad du vill, som till exempel, nära till matvaruhus, skolor, sjukhus, etc.
 • Att inte ha dina personliga dokument i ordning: du behöver ha dina personliga handlingar i ordning som till exempel ditt NIE annars kommer du inte att kunna köpa.
 • Att fastigheten inte är registrerad eller var olovligt byggd: det är väldigt viktigt att din advokat kontrollerar, innan du skriver under ett köpekontrakt och betalar handpenning, att fastigheten är fullt laglig, eftersom inte alla byggnationer kan bli registrerade, och om de kan, så skall säljaren så för de tillhörande omkostnaderna.
 • Att inte ha räknat med de juridiska kostnaderna i och med överlåtelsen av fastigheten till ditt namn: där är omkostnader relaterat till ett köp av en fastighet, så som Notariefaktura för lagfarten, fastighetsskatt, faktura från Fastighetsregistret och juridiska arvoden. Dessa kostnader ligger ungefär runt 14 % extra utanpå fastighetspriset.
 • Att underteckna ett köpeavtal som du inte förstår och inte är kontrollerat av din advokat: det är väldigt viktigt att du väntar tills att kontraktet blivit kontrollerat av din advokat och dina frågor blivit besvarade vad gäller kontraktet, för att undvika problem mellan parterna.
 • Att kontrollera speciella situationer: utländska människor besöker ibland huset och de köper mycket snabbt eftersom de inte har mycket tid. Ibland kan det finnas speciella situationer som luftfuktighet eller köpare beakta inte huskvaliteter.
 • Huvudmisstag: Att vilja göra allt ensamt kan leda till fler kostnader, mer tid och dåliga överraskningar. Ibland utlänningar tror att lagarna för att köpa fastighet i Spanien är desamma som i deras land och de vill göra det ensam. Detta är ett allvarlig misstag: lagar, förordningar och förvaltningar är olika. Det är viktigt att du pratar med en konsulent av fastighet och ett kontor av skatterskatterådgivning och juridisk rådgivning som talar ditt språk. Fastighetskonsulenten sparar mycket tid eftersom han väljer egenskaperna för dig, baserat på dina alternativ och intressen du har angett. Han ska också undvika obehagliga överraskningar: han ska se området och huset och han ska  ger dig en lista av fastigheter att besöka med all tillgänglig information och nödvändig för att du kan välja din hus. Det är också mycket viktigt att använda ett kontor av skatterskatterådgivning och juridisk rådgivning för hela köpprocessen i Spanien för att fortsätta med alla nödvändiga steg, ge råd om köpprocessen av din fastigheter i Spanien och att också hjälpa dig i notarius kontoret.

Relaterade inlägg: Kommunalskatt i Spanien

HÄR KOMMER VI ATT SAMMANFATTA DE HUVUDSAKLIGA STEGEN FÖR ATT TRYGGT KÖPA EN FASTIGHET I SPANIEN:

 • När du väl hittat fastigheten som du tycker om och kollat upp området är det att rekommendera att du kontaktar en advokat som talar ditt eget språk. Din advokat skall skydda dina intressen, kontrollera om fastighetens skatter är betalda, om det ligger några skulder på fastigheten eller några obetalda räkningar och/eller föreningsavgifter och gå igenom alla handlingar på fastigheten.
 • När du fått godkännande från din advokat att alla handlingar på fastigheten finns och är kontrollerade, då kan ett privat köpekontrakt undertecknas och en handpenning betalas. Din advokat kan förbereda ett kontrakt och ge dig information om hur du bör betala handpenningen för att ta bort fasigheten från marknaden.
 • Du måste ansöka om NIE (Spanskt nummer för utländska medborgare behövs för att registrera dig hos de spanska myndigheterna) Du kan själv ansöka om det hos Nationalpolisen och på Spanska Ambassaden eller Spanska Konsulatet i ditt land, eller det kan också ansökas åt dig om du upprättar en fullmakt (vanligtvis till din advokat som kommer att representera dig under köpprocessen).
 • Slutförande kommer att ske på Notarius Publicus kontor, där lagfart undertecknas, slutbetalning görs och nycklar överlämnas.
 • När lagfart är undertecknad hos Notarius Publicus måste du betala notarieavgifter, överlåtelseskatt och fastighetsregister för att kunna registrera fastigheten i ditt namn hos fastighetsregistret. Du behöver även ändra alla fastighetens räkningar till ditt namn.

Relaterade inlägg: Att leva i Spanien som pensionär.

VAD ÄR KOSTNADERNA RELATERADE TILL ETT KÖP AV EN FASTIGHET I SPANIEN?

Som köpare av en fastighet i Spanien måste du betala vissa kostnader och skatter utöver priset på fastigheten. Beroende på om du köper en nybyggd fastighet från byggmästaren eller en återförsäljning måste du betala MOMS and stämpelskatt, eller överlåtelseskatt.

De vanliga kostnaderna när du köper en ny fastighet eller begagnad är:

– Notariekostnader för lagfart: Beräkningen av notaravgifterna i Spanien regleras med spansk lag. Notarius är en statsjänsteman i specialist lag. Notariusavgifterna täcker hela den utomrättslig intygstjänsten: kontor, yrkesteams lön, civil ansvarsförsäkring, datorisering och underhåll av Notarie Skola. De spanska notarialavgifterna finns i det kungliga dekretet av den 17 november 1989 och publiceras den 28 november i BOE. Om du vill veta hur mycket den notariekostnader är för att köpa ditt hus, kontakta oss och så vi beräknar en uträkning.

– Kostnader för Fastighetsregister: Registreringen av din lägenhet i Fastighetsregistret är också föremål för fastställd avgifter, men de litar på plats, typ, etc av huset. Om du vill veta hur mycket är kostnader för fastighetsregistret för är  köpa din lägenhet, kontakta oss så vi beräknar också en uträkning.

– Om du köper ett nytt hus från byggmästare, måste du betala MOMS och stämpelskatt. För tillfället är MOMSEN (kallad IVA) 10 % i Spanien (förutom kanarieöarna som har en annan procentsats) för hus och lägenheter. Stämpelskatten (kallad AJD) ändras beroende på region, som i Alicante provins är 1,5 % av köpesumman.

 • Om du köper ett andrahandsobjekt, måste du betala Spansk överlåtelseskatt (Impuesto sobre       Transmisiones Patrimoniales – ITP): Överlåtelseskatten ändras beroende på region, som i Alicante provinsen är 10 % av köpesumman. I detta fall betalas ingen MOMS.
 • Juridiska kostnaderDetta är en extra kostnad, men det är att rekommendera att du anlitar tjänsterna från en advokat som hjälper dig genom köpprocessen.

Om du är intresserad av att köpa en fastighet i Spanien och vill ha mer detaljerad information, vänligen ladda ner vår gratis guide ”Hur köper du din fastighet i Spanien på ett tryggt sätt” och kontakta oss via e-mail info@oremfi-by-aserpro.com, eller via telefon (0034)965717175 eller via formulär online. Vår experter ser fram emot att ge dig råd.

5/5 - (2 votes)
Rulla till toppen