Spanish inheritance tax for non residents: inheritance law for Spanish wills

Spansk arvsskatt

Ta reda på de viktigaste stegen för att ärva i Spanien

Döden är en svår sorg som alla måste gå igenom och det berör oss alla, men arvets juridiska formaliteter måste redas ut när ett dödsfall sker. Om du äger en fastighet i Spanien, rekommenderas det starkt att du underlättar saker så mycket som möjligt för dina framtida arvtagare, så att de sparar pengar, tid och bekymmer i arvsproceduren.

Denna artikel kommer att sammanfatta de viktigaste punkterna i strukturen av arvsskatt och arvshandlingar i Spanien.

Förutom nationella rättsliga ramar har varje autonom region i Spanien några egna lagar och skatteavdrag, som skiljer sig från en region till en annan. Det finns en tendens att avskaffa spanska arvsskatten och vissa regioner har väldigt stora minskningar som innebär att den nästan tas bort. Andra spanska regioner har inte så stora skatteavdrag. Bosatta och icke bosatta i Spanien är skyldiga att betala spanska arvsskatten när de ärver tillgångar i Spanien.

Relaterade inlägg: Hur man köper en fastighet i Spanien och undviker vanliga fallgropar.

VAR LÄMNAR MAN IN SPANSKA ARVSSKATTEN?

  • Om varken den avlidne eller arvingarna är bosatta i Spanien måste arvsskatten lämnas in i Madrid.
  • Om den avlidne eller arvingarna är skattemässigt bosatta i Spanien, kan arvsskatt lämnas in på det lokala skattekontoret i regionen.

Vilken tidsfrist gäller för att lämna in och betala den spanska arvsskatten?

Tidsfristen för att lämna in och betala spanska arvsskatt är sex månader från den dag dödsfallet inträffat. Denna period kan förlängas i sex månader till om det begärs under de första fem månaderna från dödsdatumet. Dessutom kan arvsskatten betalas i omgångar.

Vad händer om jag betalar arvsskatt efter tidsfristen?

Du kan utkrävas tilläggsavgifter (från 5 % till 20 %) böter och dröjsmålsräntor.

Om den avlidne skrev spanskt testamente, blir spanska arvsskatten lägre för arvtagarna?

Spansk arvsskattesats

Reglerna och skattesatser för spanska arvsskatt varierar beroende på förhållandet mellan den avlidne och arvingen (det finns fyra kategorier som nämns nedan) och regionen i Spanien.

Om du vill veta mer om det i förhållande till ditt specifika fall, tveka inte att kontakta oss. Vi informerar gärna dig om din särskilda arvskattesats och om eventuella skatteavdrag.

Relaterade inlägg: Att leva i Spanien som pensionär.

Arvsskatt klasser

Arvingar är indelade i fyra klasser för arvsskatt beroende på förhållandet med den avlidne.

Arvsklass I: Barn under 21. Arvsklass II: Barn över 21, make/maka, föräldrar och mor- och farföräldrar. Arvsklass III: Syskon, syskonbarn, farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Släktningar av andra och tredje grad, förälder och barn genom giftermål. Arvsklass IV: Släktningar av fjärde grad och mer avlägsna släktingar.

Är tillgångar frysta tills arvet registreras?

Ja, spanska tillgångar kommer att frysas vid tidpunkten för dödsfallet tills arvshandlingarna är registrerade.

Efter arvshandlingarna (där alla tillgångar från den avlidne ingår) är registrerade, kommer arvtagaren att kunna sälja egendomen eller ha tillgång till den avlidnes bankkonton.

Vid arv av tillgångar i Spanien ärver man också skulder som den avlidne hade i Spanien. Om skulderna är större än tillgångarna och rättigheterna, kan arvingen avstå från att ärva något, eftersom han/hon skulle drabbas av förluster genom att acceptera arvet.

Beroende på om den avlidne har upprättat spanskt testamente eller inte, finns det tre olika sätt att organisera arvet:

  1. Den avlidne upprättade ett spanskt testamente: Detta är det bästa sättet att hantera arvet för arvingarna, eftersom det sparar tid, pengar och bekymmer.

Arvtagare måste förse sin advokat med ursprungliga dödsattesten (om testatorn har avlidit utanför Spanien, måste dödsattesten vara legaliserad med en Apostille-stämpel och översatt till spanska av en auktoriserad översättare). Efter det, kommer advokaten som utsetts av arvtagare att erhålla certifikatet om arv och begära en attesterad kopia av testatorns spanska testamentet.

När det ovanstående har slutförts, kommer arvshandlingarna, som visar att arvet har accepterats, att förberedas hos notarien.

Efter det har man 30 dagar för att lämna in och betala arvsskatten (formulär 650) och presentera arvshandlingarna och inlämnade och betalda skatter på fastighetsregistret där fastigheten är ärvt, för att registrera den i arvingens namn.

  1. Den avlidne upprättade testamente bara i sitt land: detta fall kräver mer tid, pengar och bekymmer av arvtagarna, eftersom de inte finns ett testamente som är upprättat i Spanien.

Arvtagarna kommer att behöva skaffa ett certifikat om arv, legalisera det genom en Apostille och få den översatt till spanska av en auktoriserad översättare. Om detta tar för lång tid att erhålla och arvtagarna betalar arvskatten efter tidsfristen, kommer de att ådra sig straffavgifter och böter för sen betalning. Dessa kostnader är mycket högre än om testatorn skulle ha upprättat ett spanskt testamente.

När certifikatet om arv (som ersätter spanska testamentet) har erhållits, är sättet att agera med arvshandlingarna liknande än det i alternativ 1.

  1. Den avlidne dör utan testamente: I det här fallet kommer arvtagarna att beviljas Meddelande om Administrering, som ska legaliseras genom en Apostille och översättas till spanska av en auktoriserad översättare.

I detta fall, när arvsproceduren är slutförd, kommer arvingarna att behöva några ytterligare dokument som familjebevis (med Apostille och översatt till spanska av en auktoriserad översättare), etc.

Arvsproceduren är en komplicerad fråga och varje fall måste studeras i detalj av en kvalificerad advokat. Om du äger en fastighet i Spanien, eller kommer att ärva det, och vill ha mer information om hur arvet går till för ditt specifika fall, tveka inte att kontakta oss. Du kan kontakta oss via e-post på info@oremfi-by-aserpro.com, per telefon (+34) 9665717175 eller via webbformuläret. Vi hjälper gärna dig.

5/5 - (1 vote)
Rulla till toppen